Nye bestandstall for kongeørn

Det har for perioden 2010 til 2014 blitt estimert et bestandstall på 112 (90-127) okkuperte kongeørnterritorier i Finnmark og 127 (47-167) okkuperte kongeørnterritorier i Troms.