Prøveordning for effektivisering av lisensfelling av jerv

Prosjektet Næring og Rovvilt i Finnmark har i samarbeid med rovviltnemnda i region 8 og Fylkesmannen i Finnmark søkt om tillatelse til å prøve ut nye virkemidler for lisensfelling av jerv. Klima- og miljødepartementet har gitt et positivt svar og planleggingsprosessen av gjennomføringen har startet.

Test hunden på vaierbjørn i Kautokeino og Alta

Før elgjakta starter og mange slipper hunden i marka, vil det nå være mulighet for å teste hvordan hunden din reagerer i møte med bjørn ved hjelp av vaierbjørn. Prosjektet arrangerer i samarbeid med SNO to ettermiddagsamlinger i Alta og Kautokeino på henholdsvis mandag 24.08.2015 og tirsdag 25.08.2015. I tillegg til test av hund på vaierbjørn vil det bli rifleskyting og servering av kaffe. Alle er velkomne, med eller uten hund.