Statusrapport for bjørn 2015

I 2015 ble det påvist 49 bjørner i Finnmark fylke ved hjelp av DNA-analyser. Antall bjørner i Norge er synkende, mens vi i Finnmark har hatt en oppgang av antall registrerte individer siden 2014.