Generelt

Finnmark har i dag jaktbare bestander av bjørn, jerv og gaupe. Pasvik har over lang tid vært fast tilholdssted for ynglende bjørn, og det meldes stadig inn bjørne­observa­sjoner fra resten av fylket også. Jerv og gaupe finnes over hele fylket med unntak av øyene.

Hvordan kan jeg jakte rovvilt i Finnmark?

For å jakte rovvilt må du ha løst den nasjonale jegeravgiften. Deretter må du ha registrert deg som lisensjeger (gjelder ikke kvotejakt på gaupe). Du må også ha løst jaktkort hos grunneier. I så og si hele Finnmark er grunneieren Finnmarkseiendommen (FeFo). For å løse jaktkort hos FeFo, klikk her. Jegere som deltar på elgjaktlag kan, uten å kjøpe rovviltkort, felle bjørn og jerv innenfor sitt elgjaktfelt i elgjakttida og innenfor lovlig jakttid for disse artene. Tilsvarende kan jegere som kjøper småviltkort felle jerv, ulv og gaupe innenfor det området som det er løst kort for.

FeFo har åpnet for at jegere som er bosatt utenfor Finnmark kan delta på lisensfelling av bjørn, jerv og ulv, samt kvotejakt etter gaupe. Merk at rovviltkortet for Finnmarkseiendommen kjøpes på natureit.no

Jakttider

Art Fellingsperiode
Bjørn 21. august - 15. oktober
Jerv 10. september - 15. februar
Gaupe 1. februar - 31. mars

Fastsettelse av kvoter

Miljødirektoratet og rovviltnemnda fastsetter kvoter og geografiske avgrensninger for rovviltjakta basert på bestandsregistreringene de siste 3 årene.  Nærmere informasjon om kvoter og tillatte jaktområder gis av Fylkesmannen i Finnmark når vedtak foreligger.

Rapportering og oppdaterte restkvoter

For oppdaterte kvoter under lisensfelling eller kvotejakt, ring Fylkesmannens kvotetelefon: 789 50 397

Påskyting, skadeskyting eller felling av rovvilt skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Finnmark på telefon 789 50 397 (legg igjen beskjed på telefonsvarer) og regionalt rovviltansvarlig i SNO, Magne Asheim på telefon 922 64 407 eller lokalt SNO (se liste over lokalkontorer her).

Fra og med 1. juni til og med 15. oktober har Fylkesmannen en beredskapstelefon for rovvilt, mobil 934 94 380.