Utrede behov for beitebruksprosjekt i Finnmark

  1. Utrede behov for beitebruksprosjekt i Finnmark

Landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms har initiert et nytt treårig prosjekt kalt «Beitebruk i utmark». Målet er å styrke beitebruken og saueholdet i Troms gjennom etablering av beitebruksplaner i kommunale planverk, stimulere til mer robuste beite/sankelag, samt utvikle og gjennomføre et kompetanseprogram om dyrevelferd, driftsledelse og ressursutnyttelse. I prosjektet inngår det også en ny giv for ordningen organisert beitebruk. Siden prosjektet har et hovedmål om å styrke beitebruken og saueholdet i Troms vil også tiltak mot rovvilt være et sentralt tema.

 

Konkrete oppgaver

  • Knytte kontakt med Troms-prosjektet «Beitebruk i utmark» for informasjon om erfaringer og aktiviteter.
  • Presentere prosjektet for bufenæringen i Finnmark. Ønsker, og ser næringen behovet for en satsing på temaer som omfattes av dette prosjektet, i Finnmark?