Generell informasjon


Prosjektet «Næring og rovvilt i Finnmark / Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus» er et treårig prosjekt med fokus på konflikten beitenæring, rovvilt og samfunn. Målgrupper for prosjektet er hovedsakelig reindriftsutøvere og sauebønner som aktivt bruker utmarka som beiteområde, men også kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn berørt av konflikten.

Prosjektet er finansiert av midler for konfliktdempende og forebyggende tiltak fra Fylkesmannen i Finnmark. Prosjektet er delt mellom Øst- og Vest-Finnmark der Porsanger kommune v/ Emil Halvorsrud har det administrative ansvaret for Vest-Finnmark og Nesseby kommune v/ Saga Svavarsdóttir har det administrative ansvaret for Øst-Finnmark.

Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra Fylkesmannen i Finnmark (landbruks- og miljøavdeling) og Rovviltnemnda i Region 8 med en referansegruppe bestående av bufe- og reindriftsnæringen, miljø- og naturvernorganisasjoner, jakt- og fiskeforeninger, Mattilsynet, Statens naturoppsyn og enkeltkommuner.