Organisasjon

Prosjektansatte

Prosjektet skal ha et nært samarbeid med fylkesmannens forvaltning med hensyn til prioritering av oppgaver, men skal ikke gjennomføre saksbehandling for fylkesmannen. Prosjektarbeiderne er ansatt gjennom hver sin vertskommune for å skape lokale forankringer, men gjennomfører ikke saksbehandling for kommunene.

 

Øst-Finnmark v/ Nesseby kommune

Saga Svavarsdóttir. tlf: 404 40 541, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vest-Finnmark v/ Porsanger kommune

Emil Halvorsrud. tlf: 784 60 428  / 928 65 123, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Styringsgruppe

Prosjektet eies og styres av Rovviltnemnda i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Finnmark. Styringsgruppen består av:

Anne Guttormsen, Fylkesmannen i Finnmark (Fylkesagronom og styringsgruppeleder), tlf. 78 95 05 90

Geir Østereng, Fylkesmannen i Finnmark (Seksjonsleder, Miljøvern), tlf. 78 95 03 59

Trond Aarseth, Fylkesmannens i Finnmark (Direktør, Reindriftsavdelingen), tlf. 78 95 03 15

John Roald Karlsen, Rovviltnemnda (Leder) / Fylkestinget Troms, tlf. 952 05 542

Fred Johnsen, Rovviltnemnda / Fylkestinget Finnmark, tlf. 454 70 741

Margit Mathisen, Rovviltnemnda / Sametinget, tlf. 480 46 616

Sigrund Hestdal, Rovviltnemda / Fylkestinget Troms, tlf. 970 29 007

Trine Noodt, Rovviltnemnda / Fylkestinget Finnmark, tlf. 407 29 188

Per Mathis Oskal, Rovviltnemnda / Sametinget, tlf. 977 77 552

 

Referansegruppe

Finnmark sau og geit (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Finnmark bondelag (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Finnmark bonde- og småbrukarlag (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Kautokeino flyttsamelag (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Karasjok flyttsamelag (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Varanger reinsamelag (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Polmak flyttsamelag (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Norges miljøvernforbund (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Naturvernforbundet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

NJFF-Finnmark (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Mattilsynet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Statens Naturoppsyn (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Finnmark Fylkeskommune (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Karasjok elgjegerforening (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Kautokeino elgjegerforening (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)