Neste rovviltnemndsmøte - Svanhovd 27. januar

Neste møte i rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) blir avholdt på Svanhovd i Pasvik fredag 27. januar

På møtet skal nemnda bl.a. diskutere områder der rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om uttak av jerv og evaluering av nemndas oppfølging av forvaltningsplan for rovvilt i region 8. 

For saksliste og saksfremstillinger for møtet se Fylkesmannen i Troms sine nettsider her