Gauperegistrering og dusør i Finnmark

Årets registreringsperiode på gaupe er i gang!

Registrering av gaupefamilier begynte den 1. oktober og varer ut februar. Bestandsmål for gaupe tilsier 10 årlige ynglinger i Troms og Finnmark, hvor fire skal være i Finnmark. De tre siste årene har i gjennomsnittet 7,5 gaupefamilier blitt registrert i regionen. Vi ligger dermed under bestandsmålet for Troms og Finnmark.

Hvis du ønsker å bidra i overvåkingen av gaupe, kan du melde inn din observasjon (familiegruppe eller spor) direkte til SNOs lokalkontor på telefon, evt. SNOs rovviltkontakt eller via Scandobs-appen. Om du ikke oppnår kontakt med SNO, ring Fylkesmannens miljøvernavdeling på 78 95 03 00. For at sporene skal være ferskest mulig, er det veldig viktig at det blir gitt beskjed til SNO så fort som mulig.

For meldinger som fører til registrering av tidligere ukjente familiegrupper i Troms og Finnmark betales det dusør på 15.000 NOK. 

Les mer om gauperegistrering her på rovdata.no