Reindriftskonferanse i Tromsø 23.-24. februar

Prosjektet "Dyr i drift" inviterer til reindriftskonferanse i Tromsø 23.-24. februar. Frist for påmelding er 1. februar.

Det er prosjektet "Dyr i drift" som arrangerer konferansen i samarbeid med Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms og NIBIO. Konferansen fokuserer på reindrift, forvaltning og miljø og målgruppen er reindriftsutøvere med beite i Troms, forskning og forvaltning samt andre med interesse for reindriftsnæringen. 

Påmeldingsfristen er onsdag 1. februar. For mer informasjon, program og påmelding se NIBIO sine sider her.

Alle interesserte er velkommen til å melde seg på konferansen men merk at arrangør dekker kun kostnader for reineiere som tilhører distrikter med beite i Troms.